Історія бібліотеки:

За спогадами старожилів, в другій половині 20-х років в с.Мурахівка була створена хата-читальня, де була зібрана невеличка бібліотека. Хата-читальня була осередком громадського та культурно-освітнього села. Молодь села тягнулась до освіти, до культури, до книги. Тому цей заклад відігравав на той час велику роль у вихованні молоді. На жаль, ніяких відомостей про бібліотеку довоєнних часів, часів війни не збереглося.

Після Великої Вітчизняної війни почалася відбудова села. З роками село зростало, розширювалось. В 1948 році в с.Мурахівка була створена сільська бібліотека. Першим бібліотекарем була Омельчук Ніна Сергіївна, яка пропрацювала до 1953 року. За часів її роботи бібліотека була однією з кращих в районі, займала почесні місця в соціалістичних змаганнях.

З 1953 по 1964 рік в бібліотеці працювали: Прохорова М.Ф., Веденко Л.І., Ацехівська Л.Д.,

В 60-х роках влада приділяла велику увагу роботі бібліотек, як центрів виховної і освітньої роботи, організовується робота бібліотек з подовженим робочим днем. Саме в цей час на роботу до бібліотеки приходить Шульженко Лідія Марківна, яка пропрацювала завідуючою 24 роки. Саме наю впроваджується відкритий доступ до фонду. Потяг людей до знань, до освіти з кожним роком збільшувався. Про це говорить ріст читачів в Мурахівській сільській бібліотеці. На кінець 60-х років їх було 500, серед них в основному колгоспники, робітники, учні, молодь. Книжковий фонд становив близько 7000 примірників друкованих видань, книговидача – 8486 примірників творів друку, за рік в бібліотеці проводилось до 30 масових заходів. Бібліотека співпрацювала з сільською радою, з клубом, зі школою. Щорічно вшановували людей праці, не забували героїв, що загинули. Проводились читацькі конференції, тематичні вечори, усні журнали тощо.

На початку 70-х років рішенням райкому профсоюзу і відділу культури визначались бібліотеки відмінної роботи. Серед них неодноразово була і Мурахівська бібліотека. Бібліотека продовжує і надалі свою виховну і просвітницьку місію. Бібліотекар працює, щоб наблизити книгу до сільського трудівника. На тваринницькій фермі, тракторній бригаді працюють пункти видачі літератури, читачі обслуговуються через бригадний абонемент.

В 1977 році бібліотеки району об’єднались в централізовану бібліотечну систему, до якої ввійшла і Мурахівська бібліотека-філія. Книжковий фонд бібліотеки на той час налічував 12551 примірники, читачів – 300, книговидача близько 4000 примірників.
У кінці 90-х років настали тяжкі часи для бібліотек, в тому числі і для Мурахівської сільської бібліотеки. Не вистачало коштів на поповнення книжкових фондів, на зарплатню. Саме в 1999 році після виходу Шульженко Л.М. на заслужений відпочинок, завідуючою бібліотекою стає Должок Любов Сергіївна, прийнявши на свої плечі труднощі бібліотечної роботи. Та Любов Сергіївна достойно працювала і бібліотека за часів її завідування (до 1999 року) була однією з кращих у районі.

З 1999 року і по сьогоднішній день в Мурахівській сільській бібліотеці працює Мельник любов Борисівна.

В останній час змінився характер послуг, що надає сільська бібліотека. Серед них і тематичний підбір матеріалів для написання рефератів, курсових та дипломних робіт. Сьогодні бібліотека-філія є центром інформації і дозвілля для дітей, молоді та дорослих. Її фондами користується 530 читачів. Щорічно читачам видається 8300 примірників творів друку. Книжковий фонд налічує 7798 примірників.

Велику увагу бібліотека приділяє пошуку нових форм роботи. Поетичні та краєзнавчі години, музичні калейдоскопи, уроки ввічливості викликають великий інтерес у читачів. В своїй повсякденній роботі бібліотека підтримує тісний зв'язок зі школою, сільською радою, Будинком культури, місцевою громадою, ЗМІ. Бібліотека робить все можливе, щоб і надалі якнайповніше відповідати своєму призначенню.
Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi